Wish
List
0
Cart
Facebook Twitter Email

เครื่องย้อมสีเส้นไหมและเส้นฝ้ายแบบใช้หม้อต้มประหยัดพลังงาน

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SME ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (กิจกรรมการประกวด “หนึ่งอาชีวะ หนึ่งนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์”)

(0.0 คะแนน)

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา : ผลงานนวัตกรรม

หมวดหมู่สินค้า : เสื้อผ้า/สิ่งทอเกษตรกรรมเครื่องกล/เครื่องจักร/อุตสาหกรรม

  วันที่ประกาศขาย : 06/02/2562 15:20:41

 
Stat Icon มีคนเข้าชมสินค้านี้แล้ว : 1544 ครั้ง
 
 ที่มาของผลงานนวัตกรรม
ผู้ประดิษฐ์ได้ต่อยอดผลงานดังกล่าว มาจากอนุสิทธิบัตรเลขที่ 4562 ชื่่อสิ่งประดิษฐ์ เครื่องย้อมสีเส้นไหมและฝ้าย
 จุดเด่นของผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ขึ้นนี้สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อนและสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามความต้องการของผู้ย้อมสี
 ความร่วมมือที่แสวงหา
-
 รายละเอียดของสินค้า
เครื่องย้อมสีเส้นไหมและฝ้ายแบบใช้หม้อต้มประหยัดพลังงาน ซึ่งเครื่องฯ ที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อนและสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามความต้องการของผู้ย้อมสีที่ต้องใช้อุณหภูมิที่แตกต่างกันออกไป และได้มีการออกแบบติดตั้งใช้มอเตอร์ไฟฟ้าจำนวน 2 ชุดเป็นตัวส่งกำลังในการเขย่าให้น้ำสีซึมเข้าเส้นฝ้ายและเส้นไหมให้เร็วยิ่งขึ้น ไม่ต้องใช้แรงงานคน อีกทั้งสามารถหมุนปรับควบคุมความเร็วรอบได้ตั้งแต่ 0-150 รอบต่อนาที โดยแกนย้อมสีที่ได้ออกแบบนี้ จะหมุนไปตามเข็มนาฬิกา และที่ตัวแกนยกเส้นไหมจะสามารถปรับระดับความสูงขึ้น-ลงได้ตามความต้องการ รวมทั้งตัวเครื่องฯ ที่ประดิษฐ์ขึ้นได้ติดตั้งให้มีฉนวนกันความร้อนหุ้มรอบถังฟอกย้อมสีทั้ง 2 ถังเพื่อไม่ให้ความร้อนสูญเสียในระหว่างการทำงาน อีกทั้งเครื่องฯ ได้มีการออกแบบระบบการควบคุมอุณหภูมิโดยมีจอแสดงผลอุณหภูมิการทำงานอยู่ตลอดเวลาที่ด้านหน้าเครื่องและเครื่องที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ราคาไม่แพงและใช้วัสดุ-อุปกรณ์ในการผลิตไม่มีส่วนที่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพราะใช้สีธรรมชาติ ในการฟอกย้อมสีและสามารถหาวัตถุดิบในการฟอกย้อมสีได้ภายในท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งส่งผลให้ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีของต่างประเทศและสามารถลดการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศในการฟอกย้อมสีเส้นไหม
 สถานที่จำหน่ายสินค้า
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี)
 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 วัตถุประสงค์ของการประกาศขายสินค้า
- การร่วมลงทุน
- ขายสิทธิ/โอนสิทธิ
- การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
- จำหน่ายผลิตภัณฑ์
 Keyword
BoilerCotton lineSilk threadDyeing machineหม้อต้มประหยัดพลังงานเส้นฝ้ายเส้นไหมเครื่องย้อมสี
 ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อที่ใช้จดทะเบียน : -
เลขที่คำขอ/แจ้งจด : อยู่ระหว่างดำเนินการ
วันที่รับคำขอ : -
เลขที่ประกาศ : -
วันที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิ : -
วันที่ได้รับสิทธิ : -
ชื่อเจ้าของสินค้า : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : 1. นายจตุพร สาสงวน (นักศึกษาอาชีวะ) 2. นายภูริทัต พรหมสวัสดิ์ (นักศึกษาอาชีวะ) 3. นายวทัญญู บุตรศรี (อาจารย์ที่ปรึกษา) 4. นางมาลี นนท์ศิริ (ผู้ประกอบการ)
 ความคิดเห็น
 

คะแนนรวม : (0.0 คะแนน จาก 5 คะแนน)

 
 สินค้าที่คุณอาจสนใจ ดูสินค้าทั้งหมด >>
 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


Address Icon : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Telephone Icon : 02-2815555

Fax Icon : 02-2820855

Facebook Icon -

Line Icon -

Website Icon -


Amount Contact Icon เข้าชมการติดต่อแล้ว ครั้ง

 ติดต่อผู้ขาย