Wish
List
0
Cart
Facebook Twitter Email

หนังสือวิชา เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1

(0.0 คะแนน)

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์

หมวดหมู่สินค้า : เครื่องกล/เครื่องจักร/อุตสาหกรรม

  วันที่ประกาศขาย : 06/10/2563 11:19:21

 
Stat Icon มีคนเข้าชมสินค้านี้แล้ว : 486 ครั้ง
 
 รายละเอียดของสินค้า
เนื้อหาและหัวข้อจะเป็นไปตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับรองหลักสูตรแล้ว โดยเนื้อหาจะครอบคลุมหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน โดยหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 4 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า บทที่ 2 หม้อแปลงไฟฟ้า บทที่ 3 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง บทที่ 4 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง โดยหนังสือเล่มนี้จะทำให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ท่านตั้งใจ
 สถานที่จำหน่ายสินค้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- อื่นๆ (ไม่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย)
 วัตถุประสงค์ของการประกาศขายสินค้า
- จำหน่ายผลิตภัณฑ์
 Keyword
หนังสือเรียนเครื่องจักรกลไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อที่ใช้จดทะเบียน : หนังสือวิชา เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
เลขคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ : 384392
วันที่ยื่นคำขอ : 02/07/2563
เลขสัญลักษณ์ : ว.043923
ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ชื่อผู้สร้างสรรค์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ ฉลาดสกุล
 ความคิดเห็น
 

คะแนนรวม : (0.0 คะแนน จาก 5 คะแนน)

 
 สินค้าที่คุณอาจสนใจ ดูสินค้าทั้งหมด >>
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


Address Icon : สถาบันวิจัยและพัฒนา 744 ถนนสุรนารายณ์

Telephone Icon : 0856107807

Fax Icon : 08811311020935050455

Facebook Icon : https://www.facebook.com/ird.rmuti

Line Icon -

Website Icon : http://ird.rmuti.ac.th/


Amount Contact Icon เข้าชมการติดต่อแล้ว ครั้ง

 ติดต่อผู้ขาย