Wish
List
0
Cart
Facebook Twitter Email

หนังสือเรียน วงจรไฟฟ้า 1

(0.0 คะแนน)

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์

หมวดหมู่สินค้า : เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์

  วันที่ประกาศขาย : 06/10/2563 11:19:43

 
Stat Icon มีคนเข้าชมสินค้านี้แล้ว : 600 ครั้ง
 
 รายละเอียดของสินค้า
หนังสือ วงจรไฟฟ้า 1 (Electric Circuits 1) เล่มนี้ได้ถูกเรียบเรียงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการเรียน
การสอนของนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าได้ โดยองค์ประกอบของ
เนื้อหาประกอบด้วย บทที่ 1 หลักการพื้นฐาน บทที่ 2 องค์ประกอบวงจรไฟฟ้า บทที่ 3 การวิเคราะห์วงจรด้วย
วิธีแบบเมชและโนด บทที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า บทที่ 5 ตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุ บทที่ 6 วงจรอันดับหนึ่ง
บทที่ 7 วงจรอันดับสอง บทที่ 8 การเขียนเฟสเซอร์ไดอะแกรม บทที่ 9 การวิเคราะห์สถานะอยู่ตัวสัญญาณ
ไซนูซอยด์ บทที่ 10 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ และบทที่ 11 ระบบสามเฟส นอกจากนี้ยังจะมีการ
เขียนพร้อมกับตัวอย่างของแต่ละหัวข้อเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าพอสมควร และหนังสือประกอบการสอนวงจรไฟฟ้าพื้นฐานสำหรับวิศวกรไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย
 สถานที่จำหน่ายสินค้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 วัตถุประสงค์ของการประกาศขายสินค้า
- จำหน่ายผลิตภัณฑ์
 Keyword
หนังสือวงจรไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์
 ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อที่ใช้จดทะเบียน : หนังสือเรียน วงจรไฟฟ้า 1
เลขคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ : 384406
วันที่ยื่นคำขอ : 02/07/2563
เลขสัญลักษณ์ : ว.043922
ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ชื่อผู้สร้างสรรค์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชตินรินท์ พิริยศิลป์
 ความคิดเห็น
 

คะแนนรวม : (0.0 คะแนน จาก 5 คะแนน)

 
 สินค้าที่คุณอาจสนใจ ดูสินค้าทั้งหมด >>
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


Address Icon : สถาบันวิจัยและพัฒนา 744 ถนนสุรนารายณ์

Telephone Icon : 0856107807

Fax Icon : 08811311020935050455

Facebook Icon : https://www.facebook.com/ird.rmuti

Line Icon -

Website Icon : http://ird.rmuti.ac.th/


Amount Contact Icon เข้าชมการติดต่อแล้ว ครั้ง

 ติดต่อผู้ขาย