Wish
List
0
Cart
Facebook Twitter Email

การจัดการวิสาหกิจชุมชน

(0.0 คะแนน)

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์

หมวดหมู่สินค้า : หนังสือ/สิ่งพิมพ์

  วันที่ประกาศขาย : 09/11/2561 15:11:21

 
Stat Icon มีคนเข้าชมสินค้านี้แล้ว : 1626 ครั้ง
 
 รายละเอียดของสินค้า
การจัดการวิสาหกิจชุมชน เป็นการเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์การวิจัย
เป็นหลัก โดยคณะผู้เรียบเรียงได้ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยและแหล่งประสบการณ์ของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน หนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวถึงความเป็นมา ความสำคัญของวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำมาสู่การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน พร้อมทั้งผู้นำชุมชนที่ดำเนินการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างวิสาหกิจชุมชนกับธุรกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชน
 สถานที่จำหน่ายสินค้า
199/291 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- อื่นๆ (ไม่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย)
 วัตถุประสงค์ของการประกาศขายสินค้า
- การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
 Keyword
การจัดการวิสาหกิจชุมชน
 ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อที่ใช้จดทะเบียน : -
เลขคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ : -
วันที่ยื่นคำขอ : 08/11/2561
เลขสัญลักษณ์ : -
ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ : รองศาสตราจารย์ ดร. กัญญามน อินหว่าง
ชื่อผู้สร้างสรรค์ : -
 ความคิดเห็น
 

คะแนนรวม : (0.0 คะแนน จาก 5 คะแนน)

 
 สินค้าที่คุณอาจสนใจ ดูสินค้าทั้งหมด >>
 

กัญญามน อินหว่าง


Address Icon -

Telephone Icon : 083-0130533

Fax Icon -

Facebook Icon -

Line Icon -

Website Icon -


Amount Contact Icon เข้าชมการติดต่อแล้ว ครั้ง

 ติดต่อผู้ขาย