สถิติ

สมาชิก : 1386
ข้อเสนอขาย : 1219
ข้อเสนอซื้อ : 0
จำนวนคลิกเดือนที่ผ่านมา : 173256
จำนวนคลิก : 3314361
5 อันดับยอดนิยมเสนอขายทรัพย์สินทางปัญญา :
5 อันดับยอดนิยมเสนอซื้อทรัพย์สินทางปัญญา :