Wish
List
0
Cart
บริษัท ที. ซี. เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
บริษัทผู้ผลิตเครื่องแปลงเศษชีวมวลเป็นปุ๋ยอินทรีย์แบบต่อเนื่องภายในเวลา 24 ชั่วโมง เป็นนวัตกรรมสำหรับการจัดการเศษชีวมวลหรือเศษอินทรีย์เพื่อนำไปใช้แปลงสภาพของเศษอินทรีย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับการจัดการขยะอินทรีย์ และของเสียชนิดอินทรียสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
ประเภท : นิติบุคคล
ระดับ : ผู้ขาย
0%
Response Rate
 รายการสินค้า
สินค้าที่พบทั้งหมด จัดเรียงตาม   |  แสดงผลแบบ