Wish
List
0
Cart
บริษัทบุณยนิตย์วัสดุแพทย์ จำกัด
ผลิต ประดิษฐ์คิดค้น วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ขึ้นเองภายในประเทศไทย บนฐานความรู้และเทคโนโลยีของความเป็นไทย
พยายามเลือกใช้วัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย มุ่งเน้นผลิตสร้างสินค้าที่เป็นนวัตกรรม เพื่อจดสิทธิบัตร
ประเภท : นิติบุคคล
ระดับ : ผู้ขาย
100%
Response Rate
 รายการสินค้า
สินค้าที่พบทั้งหมด จัดเรียงตาม   |  แสดงผลแบบ