อุปกรณ์นวด

ค่าเฉลี่ยโหวต : คะแนน 0 ความคิดเห็น

อุปกรณ์นวด

 • เสนอโดย :
 •  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คุณจินดาพร พลสูงเนิน : ตัวแทน)
 • ที่อยู่ :
 •  ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา 1308 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง ขอนแก่น 40002
 • โทรศัพท์ :
 •  0-4336-4409 (คุณพรรณรวี กบิลพัฒน์ : ตัวแทน) panravee@kku.ac.th
 • โทรสาร :
 •  0-4336-4409 (คุณพิชชนันท์ พงษ์พรรณากูล): ตัวแทน) pitcpo@kku.ac.th
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
 •  086 4514455
 • อีเมล์ :
 •  tlo@kku.ac.th
 • สถานที่จำหน่าย :
 •  
 • ประเภทธุรกรรม :
 •  อนุญาตให้ใช้สิทธิ์
 • อนุสิทธิบัตร

  ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ/สปา/สมุนไพร

 • เลขที่คำขอ/จดแจ้ง :
 •  1203001175
 • เลขทะเบียน :
 •  7703
 • โพสเมื่อ :
 •  04 พฤศจิกายน 2557

รายละเอียด

อาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า ไหล่ และหลังส่วนล่าง มีสาเหตุมาจากการทำงานในท่าที่ไม่เหมาะสม หรืออาจอยู่ในท่าทางที่ถูกต้องแต่อยู่ในท่านั้นนานเกินไป เกิดความเมื่อยล้าและมีอาการเกร็งค้างของกล้ามเนื้อ หากไม่ดูแลตนเองอย่างจริงจังจะมีอาการปวดมากขึ้นจนกลายเป็นอาการปวดเรื้อรัง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงาน การใช้ชีวิตประจำวันได้ไม่เต็มที่ ทำให้คุณภาพชีวิตลดลง การรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ อาจรักษาโดยการใช้ยาแก้ปวดและยาคลายกล้ามเนื้อ แต่การรับประทานยาแก้ปวดเป็นประจำจะเกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายได้ ซึ่งการรับประทานยาแก้ปวดจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้เฉพาะในขณะปวดเท่านั้น จึงต้องรับประทานยาเป็นประจำ นอกจากวิธีรักษาโดยใช้ยาแล้ว ยังมีการรักษาแบบอื่นเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ เช่น การรักษาทางกายภาพบำบัด และการนวดไทย ซึ่งได้รับความนิยมมาก และมีการพัฒนาอุปกรณ์นวดหลากหลายรูปแบบที่สามารถใช้นวดด้วยตนเองได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้นวดบริเวณมือ เท้า แขน ขา และลำตัวด้านหลัง อย่างไรก็ตามอุปกรณ์นวดด้วยตัวเองหลายแบบ ไม่สามารถนวดบริเวณบ่า ไหล่ได้ หรืออุปกรณ์นวดบางชนิดที่ใช้นวดบ่าได้ แต่ต้องใช้แรงกดมากเพื่อให้ลงไปถึงจุดกล้ามเนื้อที่มีอาการ ทำให้ผู้ที่ต้องการนวดตัวเองรู้สึกเมื่อยได้ง่าย จากปัญหาข้างต้น ผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดอุปกรณ์นวดเพื่อใช้สำหรับนวด โดยที่ผู้นวดตนเองไม่ต้องออกแรงกดด้วยมือแต่จะใช้น้ำหนักของแขน 2 ข้าง พาดที่ท่อยาว แล้วออกแรงกดปุ่มนูนนวดลงไปบนจุดที่ต้องการนวดลงไปบนจุดที่ต้องการนวดพร้อมๆกัน เช่น บ่า ไหล่ คอ และหลัง นอกจากนี้อุปกรณ์นวดนี้ยังถูกออกแบบให้สามารถปรับความยาวได้อีกด้วย

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

แสดงความคิดเห็น

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

ความคิดเห็น