เครื่องอบแห้งเมล็ดพืชฟลูอิดไดซ์เบดแบบถังหมุน (Rotating Fluidized Bed Dryer)

ค่าเฉลี่ยโหวต : คะแนน 0 ความคิดเห็น

เครื่องอบแห้งเมล็ดพืชฟลูอิดไดซ์เบดแบบถังหมุน (Rotating Fluidized Bed Dryer)

 • เสนอโดย :
 •  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คุณจินดาพร พลสูงเนิน : ตัวแทน)
 • ที่อยู่ :
 •  ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา 1308 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง ขอนแก่น 40002
 • โทรศัพท์ :
 •  0-4336-4409 (คุณพรรณรวี กบิลพัฒน์ : ตัวแทน) panravee@kku.ac.th
 • โทรสาร :
 •  0-4336-4409 (คุณพิชชนันท์ พงษ์พรรณากูล): ตัวแทน) pitcpo@kku.ac.th
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
 •  086 4514455
 • อีเมล์ :
 •  tlo@kku.ac.th
 • สถานที่จำหน่าย :
 •  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประเภทธุรกรรม :
 •  อนุญาตให้ใช้สิทธิ์
 • เกษตรกรรม

  อนุสิทธิบัตร

 • เลขที่คำขอ/จดแจ้ง :
 •  1103001188
 • เลขทะเบียน :
 •  7462
 • โพสเมื่อ :
 •  04 พฤศจิกายน 2557

รายละเอียด

เครื่องอบแห้งเมล็ดพืชในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 แบบหลัก คือ แบบเมล็ดพืชวางอยู่กับที่และแบบเมล็ดพืชเคลื่อนที่ โดยเครื่องอบแห้งแบบเมล็ดพืชเคลื่อนที่นี้จะใช้เวลาในการอบแห้งที่สั้นกว่าเครื่องอบแห้งแบบเมล็ดพืชวางอยู่กับที่ ตัวอย่างเครื่องอบแห้งเมล็ดพืชแบบเมล็ดเคลื่อนที่ได้แก่ เครื่องอบแห้งแบบถังหมุน เครื่องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด (Rotation Fluidized Bed Dryer) เทคนิค ?ฟลูอิดไดซ์เบด? เป็นนิยามที่ใช้อธิบายพฤติกรรมของแข็งที่มีลักษณะเป็นเม็ด เช่น เมล็ดพืช ที่สัมผัสกับของแข็ง เช่น ก๊าซ ไอน้ำ ของเหลว ที่มีลมเป่าแล้ว เมล็ดเหล่านั้นจะเคลื่อนที่และลอยตัวขึ้นเป็นอิสระ ไม่เกาะติดกัน และหมุนเวียนภายในห้องทดลอง ที่ผ่านมามีผู้ประดิษฐ์เครื่องอบแห้งเมล็ดพืชหลายแบบ แต่ยังมีข้อบกพร่องหลายอย่าง เช่น เมล็ดพืชที่อบแห้งลอยออกจากห้องอบแห้ง หรือเมล็ดพืชหลังอบแห้งมีน้ำหนักเบากว่าก่อนการอบแห้งมาก, เมล็ดพืชที่ใช้อบ เช่น พริก ไปขวางช่องทางการเคลื่อนที่ของทางเดินลมทำให้การสัมผัสลมร้อนของเมล็ดพืชมีคุณภาพลดลง ข้อจำกัดของน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ที่จะเข้าอบแห้งต้องมีน้ำหนักที่เท่ากัน ไม่เช่นนั้นจะทำให้เมล็ดพืชซึ่งเบากว่าอาจจะลอยออกจากห้องอบแห้งได้ ซึ่งมีการแก้ปัญหาเฉพาะโดยการลดความเร็วลมให้ต่ำลง เพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องอบแห้งเมล็ดพืชแบบฟลูอิดไดซ์เบดแบบทั่วๆไป ผู้ประดิษฐ์จึงได้เพิ่มเติมห้องอบแห้งที่มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกที่ใช้สำหรับห่อหุ้มถังหมุน วางตัวขนานตามแนวนอน บริเวณด้านบนของห้องอบแห้งมีช่องลมทำหน้าที่รับลมร้อนเข้าสู่ห้องอบแห้ง โดยอุณหภูมิลมร้อนที่สูงขึ้นจะช่วยเพิ่มความร้อนแฝงเพื่อระเหยความชื้นออกจากเมล็ดพืชได้ และการเคลื่อนที่ของลมร้อนนี้ทำให้เมล็ดพืชมีการเคลื่อนไหวคล้ายของไหล (Fluidized Bed) มีผลให้ใช้เวลาในการอบแห้งใช้น้อยกว่าการใช้เครื่องอบแห้งเมล็ดพืชแบบทั่วไปซึ่งไม่สามารถเป่าลมร้อนด้วยความเร็วสูงได้ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มการติดตั้งไส้กรองอากาศเพื่อป้องกันเมล็ดพืชถูกเป่าออกจากห้องอบแห้งไว้ด้วย จุดเด่น : - ใช้ลมร้อนในการอบแห้งด้วยความเร็วคงที่ระหว่าง 5 ? 15 เมตร/วินาที - มีผลงานวิจัยรองรับ พบว่า สามารถอบแห้งพริกชี้ฟ้าด้วยอุณหภูมิลมร้อน 100 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการอบแห้งประมาณ 1.5 ชั่วโมง ซึ่งเร็วกว่าการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งฟลูอิดไดซ์เบดแบบทั่วไป 30 ? 40 นาที ขณะที่การตากแห้งพริกด้วยแสงแดดใช้เวลาประมาณ 2 วัน - เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมเกษตร เช่น ใช้เพื่อการอบแห้งเมล็ดพันธุ์พืช - เมล็ดพืชที่สามารถใช้อบแห้ง ได้แก่ ข้าวเปลือก ถั่วเหลือง ถั่วแดง ถั่วลิสง พริก และเมล็ดพืชอื่นๆที่มีขนาดใกล้เคียงกับเมลืดพืชดังกล่าว

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

แสดงความคิดเห็น

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

ความคิดเห็น