เครื่องดำนาขนาดเล็ก

ค่าเฉลี่ยโหวต : คะแนน 0 ความคิดเห็น

เครื่องดำนาขนาดเล็ก

 • เสนอโดย :
 •  คุณประกิต นันทวศิน
 • ที่อยู่ :
 •  15/23 หมู่บ้านภาสกร ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
 • โทรศัพท์ :
 •  02-8992115
 • โทรสาร :
 •  02-8992116
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
 •  086-9710722
 • อีเมล์ :
 •  nantawasin@hotmail.com
 • สถานที่จำหน่าย :
 •  15/23 หมู่บ้าน ภาสกร บางบอน บางบอน กทม 10150
 • ประเภทธุรกรรม :
 •  ขายผลิตภัณฑ์
 • เกษตรกรรม

  อนุสิทธิบัตร

 • เลขที่คำขอ/จดแจ้ง :
 •  0803001031
 • เลขทะเบียน :
 •  5508
 • โพสเมื่อ :
 •  14 มกราคม 2554

รายละเอียด

สามารถใช้เครื่องดำนาขนาดเล็กเพื่อทุ่นแรง สะดวกในการดำนา ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

แสดงความคิดเห็น

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

ความคิดเห็น