Wish
List
0
Cart
Facebook Twitter Email

ภาชนะกินได้

(0.0 คะแนน)

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา : ผลงานนวัตกรรม

หมวดหมู่สินค้า : อาหารและเครื่องดื่มเกษตรกรรม

  วันที่ประกาศขาย : 26/03/2561 11:09:55

 
Stat Icon มีคนเข้าชมสินค้านี้แล้ว : 473 ครั้ง
 
 ที่มาของผลงานนวัตกรรม
แนวคิดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์กินได้ เริ่มจากการที่เล็งเห็นว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกหรือกระดาษที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันถูกทิ้งเป็นเศษขยะมากมายส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงมองหาวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติและเล็งเห็นบัวแดงที่ขึ้นทั่วไปตามแหล่งน้ำในชุมชนซึ่งสามารถนำมาประกอบอาหารได้ดดยการนำเอาก้านใบ ก้านดอก ของบัวแดง มาปั่นให้ละเอียดแล้วนำไปตากให้แห้งก็นำไปขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ได้ การนำไปเป็นภาชนะ
ใส่อาหารก็สะดวกในการรับประทาน เนื่องจากไม่ต้องแกะบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มทิ้งไป
 จุดเด่นของผลงานนวัตกรรม
-
 ความร่วมมือที่แสวงหา
-
 รายละเอียดของสินค้า
ภาชนะกินได้ จากเส้นใยบัวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการรองรับอาหารหรือขนมซึ่งสามารถรับประทานได้ทั้งภาชนะ โดยไม่ต้องิ้งให้เป็นเศษขยะ
 สถานที่จำหน่ายสินค้า
-
 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- เคมีชีวภาพและเทคโนโลยีอาหาร
- อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
 วัตถุประสงค์ของการประกาศขายสินค้า
- จำหน่ายผลิตภัณฑ์
- การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
- การร่วมลงทุน
 Keyword
บรรจุภัณฑ์กินได้บรรจุภัณฑ์กินบัวแดง
 ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อที่ใช้จดทะเบียน : -
เลขที่คำขอ/แจ้งจด : -
วันที่รับคำขอ : -
เลขที่ประกาศ : -
วันที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิ : -
วันที่ได้รับสิทธิ : -
ชื่อเจ้าของสินค้า : วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ชื่อผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : -
 ความคิดเห็น
 

คะแนนรวม : (0.0 คะแนน จาก 5 คะแนน)

 
 สินค้าที่คุณอาจสนใจ ดูสินค้าทั้งหมด >>
 

คุณวราณี ชัยแสน


Address Icon : วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

Telephone Icon : -

Fax Icon : 0817179269

Facebook Icon -

Line Icon -

Website Icon -


Amount Contact Icon เข้าชมการติดต่อแล้ว ครั้ง

 ติดต่อผู้ขาย