Wish
List
0
Cart
Facebook Twitter Email

ขนมจีนเส้นดีบุก

(0.0 คะแนน)

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา : ผลงานนวัตกรรม

หมวดหมู่สินค้า : อาหารและเครื่องดื่ม

  วันที่ประกาศขาย : 26/03/2561 10:33:02

 
Stat Icon มีคนเข้าชมสินค้านี้แล้ว : 257 ครั้ง
 
 ที่มาของผลงานนวัตกรรม
จากภูมิปัญญาวิธีการบริโภคบุกของชนชาวกะเหรี่ยง ในตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ที่ไม่ก่อให้เกิดอาการคันจากการรับประทานและรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ชัดเจน นำมาสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เส้นบุกที่มีคุณสมบัติโดดเด่นแตกต่างจากผลิตภัณฑ์บุกในท้องตลาด ซึ่งจาการพัฒนาไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียปริมาณบุกแต่กลับให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึงสามเท่าและยังเป็นการสร้างรายได้เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำสู่ชุมชนพึ่งพาตนเอง
 จุดเด่นของผลงานนวัตกรรม
-
 ความร่วมมือที่แสวงหา
-
 รายละเอียดของสินค้า
ขนมจีนทำจากเส้นดีบุก
 สถานที่จำหน่ายสินค้า
-
 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
 วัตถุประสงค์ของการประกาศขายสินค้า
- การร่วมลงทุน
- การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
- จำหน่ายผลิตภัณฑ์
 Keyword
บุกเส้นเส้นบุกขนมจีนขนมจีนเส้นบุก
 ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อที่ใช้จดทะเบียน : -
เลขที่คำขอ/แจ้งจด : -
วันที่รับคำขอ : -
เลขที่ประกาศ : -
วันที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิ : -
วันที่ได้รับสิทธิ : -
ชื่อเจ้าของสินค้า : คุณสุรสิทธิ์ กฤษ์ศักดิ์ศรี
ชื่อผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : -
 ความคิดเห็น
 

คะแนนรวม : (0.0 คะแนน จาก 5 คะแนน)

 
 สินค้าที่คุณอาจสนใจ ดูสินค้าทั้งหมด >>
 

สุรสิทธิ์ กฤษ์ศักดิ์ศรี


Address Icon : 14/5 ม.3

Telephone Icon : -

Fax Icon -

Facebook Icon -

Line Icon -

Website Icon -


Amount Contact Icon เข้าชมการติดต่อแล้ว ครั้ง

 ติดต่อผู้ขาย