Wish
List
0
Cart
Facebook Twitter Email

แจกัน

(0.0 คะแนน)

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา : ผลงานนวัตกรรม

หมวดหมู่สินค้า : เกษตรกรรมผลิตภัณฑ์ในสวน/ต้นไม้

  วันที่ประกาศขาย : 19/03/2561 11:23:49

 
Stat Icon มีคนเข้าชมสินค้านี้แล้ว : 269 ครั้ง
 
 ที่มาของผลงานนวัตกรรม
แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกิดจากการทดลองการปลูกพืชในตู้คอนเทนเนอร์และพบว่า การให้ความชื้นมีผลต่อการเก็บรักษาการคงสภาพของพืชทั้ง พืชที่มีรากและไม่มีราก ประกอบกับผู้ประดิษฐ์มักจะไหว้พระและเป็นผู้ซื้อดอกไม้ประดับหิ้งพระ คอยเปลี่ยนน้ำแจกันเป็นประจำ จึงพบปัญหาดอกไม้เหี่ยวเฉา น้ำในแจกันเน่าเสียง่ายและต้องซื้อดอกไม้เป็นประจำ จึงเกิดแนวคิดอยากได้สิ่งประดิษฐ์ที่ทำให้ดอกไม้ในแจกันเหี่ยวช้าลงหรือไม่เหี่ยว
ปัจจุบันมีการเก็บรักษาไม้ดอกในแจกันให้เหี่ยวช้าลงหลายวิธี เช่น การใส่ EM ในการเพาะปลูกลงในน้ำในแจกัน การใส่ยาพาราเซตามอล
ยาทัมใจ หรือการผสมกลูโคสลงในน้ำ ซึ่งทำให้ไม้ดอกอยู่ได้นานกว่าเดิมซึ่งเป็นการเติมเคมีลงในน้ำโดยพยายามเลือกเคมีที่ไม่เป็นอันตรายต่อ
มนุษย์ โดยที่ปัจจุบันยังไม่มีการสร้างแจกันรูปแบบใหม่เพื่อคงสภาพความสดของไม้ดอกในแจกัน
 จุดเด่นของผลงานนวัตกรรม
โดยการประดิษฐ์นวัตกรรมแจกันแบบคงรักษาสภาพความชื้น และน้ำในแจกันไม่เกิดการเน่าเสียถึงแม้ว่าจะเติมเคมีใดๆลงในน้ำก็ตาม โดยการติดตั้งอุปกรณ์บางอย่างลงในแจกันและออกแบบโครงสร้างของแจกันเพื่อให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ติดตั้ง
 ความร่วมมือที่แสวงหา
-
 รายละเอียดของสินค้า
แจกันแบบคงรักษาสภาพความชื้น และน้ำในแจกันไม่เกิดการเน่าเสีย
 สถานที่จำหน่ายสินค้า
-
 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 วัตถุประสงค์ของการประกาศขายสินค้า
- จำหน่ายผลิตภัณฑ์
- การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
- การร่วมลงทุน
 Keyword
แจกันการเก็บรักษาคงความชื้น
 ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อที่ใช้จดทะเบียน : -
เลขที่คำขอ/แจ้งจด : -
วันที่รับคำขอ : -
เลขที่ประกาศ : -
วันที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิ : -
วันที่ได้รับสิทธิ : -
ชื่อเจ้าของสินค้า : คุณม่านแก้ว เหมือนชาติ
ชื่อผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : คุณม่านแก้ว เหมือนชาติ
 ความคิดเห็น
 

คะแนนรวม : (0.0 คะแนน จาก 5 คะแนน)

 
 สินค้าที่คุณอาจสนใจ ดูสินค้าทั้งหมด >>
 

ม่านแก้ว เหมือนชาติ


Address Icon -

Telephone Icon : 044515986

Fax Icon -

Facebook Icon -

Line Icon -

Website Icon -


Amount Contact Icon เข้าชมการติดต่อแล้ว ครั้ง

 ติดต่อผู้ขาย