Wish
List
0
Cart
Facebook Twitter Email

เครื่องเตือนภัยสำหรับผู้หญิง

(0.0 คะแนน)

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา : ผลงานนวัตกรรม

หมวดหมู่สินค้า : อื่นๆอุปกรณ์เตือนภัย/ความปลอดภัย

  วันที่ประกาศขาย : 17/08/2561 20:27:28

 
Stat Icon มีคนเข้าชมสินค้านี้แล้ว : 222 ครั้ง
 
 ที่มาของผลงานนวัตกรรม
-
 จุดเด่นของผลงานนวัตกรรม
-
 ความร่วมมือที่แสวงหา
-
 รายละเอียดของสินค้า

ป้องกันการเดินทางไปในทางที่เปลี่ยวๆ หรือว่ากลับบ้านค่ำมืดดึกดื่น เป็นเหตุให้คนร้ายเข้ามาทางด้านหลังก่อเหตุอาชญากรรม ฉกชิงวิ่งราวแม้กระทั้งขมขื่น ดังนั้น จึงทำให้ผู้จัดทำโครงการเห็นถึงความสำคัญและปัญหาดังกล่าว จึงได้คิดนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องจัดสร้างสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง เครื่องเตือนภัยสำหรับผู้หญิง เพื่อแจ้งเตือนคนเข้ามากระทำการณ์ใดๆทางด้านหลังเรา
 สถานที่จำหน่ายสินค้า
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- อื่นๆ (ไม่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย)
 วัตถุประสงค์ของการประกาศขายสินค้า
- การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
 Keyword
เครื่องเตือนภัยสำหรับผู้หญิง
 ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อที่ใช้จดทะเบียน : -
เลขที่คำขอ/แจ้งจด : -
วันที่รับคำขอ : 10/08/2561
เลขที่ประกาศ : -
วันที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิ : -
วันที่ได้รับสิทธิ : -
ชื่อเจ้าของสินค้า : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : อาจารย์ที่ปรึกษา นาย ฐานันดร กงไกร นางสาว ผุสดี วงษ์ธัญญะ นางสาว จันทิมา เวชภัณฑ์ นาย สมัคร ศรีวงษา ว่าที่ รต นิพล พลสอนดา นักเรียน นาย จิรภัทร์ ชีวะเจริญ นาย ชรินรัตน์ เรืองคำ นาย เอกสิทธิ์ เพชรพุก นาย ณัฐวัตร แก้วมงคล นาย วรากร บ
 ความคิดเห็น
 

คะแนนรวม : (0.0 คะแนน จาก 5 คะแนน)

 
 สินค้าที่คุณอาจสนใจ ดูสินค้าทั้งหมด >>
 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


Address Icon : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Telephone Icon : 02-2815555

Fax Icon : 02-2820855

Facebook Icon -

Line Icon -

Website Icon -


Amount Contact Icon เข้าชมการติดต่อแล้ว ครั้ง

 ติดต่อผู้ขาย