Wish
List
0
Cart
Facebook Twitter Email

ข้าวซูชิปรุงรสจากข้าวไทยกึ่งสำเร็จรูป

(0.0 คะแนน)

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา : ผลงานนวัตกรรม

หมวดหมู่สินค้า : อาหารและเครื่องดื่ม

  วันที่ประกาศขาย : 17/08/2561 20:24:50

 
Stat Icon มีคนเข้าชมสินค้านี้แล้ว : 182 ครั้ง
 
 ที่มาของผลงานนวัตกรรม
-
 จุดเด่นของผลงานนวัตกรรม
-
 ความร่วมมือที่แสวงหา
-
 รายละเอียดของสินค้า
ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ผลิตภัณฑ์ข้าวซูชิปรุงรสจากข้าวไทยกึ่งสำเร็จรูป เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย
2.ข้าวซูชิปรุงรสจากข้าวไทยกึ่งสำเร็จรูปได้รับความพึงพอใจจากผู้บริโภค
3.เป็นแนวทางในการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ สำหรับผู้สนใจผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์
 สถานที่จำหน่ายสินค้า
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
 วัตถุประสงค์ของการประกาศขายสินค้า
- การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
 Keyword
ข้าวซูชิปรุงรสจากข้าวไทยกึ่งสำเร็จรูป
 ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อที่ใช้จดทะเบียน : -
เลขที่คำขอ/แจ้งจด : -
วันที่รับคำขอ : 10/08/2561
เลขที่ประกาศ : -
วันที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิ : -
วันที่ได้รับสิทธิ : -
ชื่อเจ้าของสินค้า : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : อาจารย์ที่ปรึกษา นาย จตุพร อ่อนพรม นาง พิศมัย สุคนธ์นรรัตน์ นางสาว ฐิตารีย์ จันทรวัทน์ นาย ภูมิพัฒน์ วนพิพัฒน์พงศ์ นักเรียน นางสาว คัทลียา จาดยางโทน นางสาว ศิริเกศ แก้วผึ้ง นางสาว อารดา กล่ำศรี นางสาว ดวงกมล บุญหินกอง นาย บุญทิพย์ อ่
 ความคิดเห็น
 

คะแนนรวม : (0.0 คะแนน จาก 5 คะแนน)

 
 สินค้าที่คุณอาจสนใจ ดูสินค้าทั้งหมด >>
 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


Address Icon : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Telephone Icon : 02-2815555

Fax Icon : 02-2820855

Facebook Icon -

Line Icon -

Website Icon -


Amount Contact Icon เข้าชมการติดต่อแล้ว ครั้ง

 ติดต่อผู้ขาย