Wish
List
0
Cart
Facebook Twitter Email

ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท

(0.0 คะแนน)

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา : สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

หมวดหมู่สินค้า : งานศิลปะ/ประดับตกแต่ง

  วันที่ประกาศขาย : 28/05/2563 17:38:01

 
Stat Icon มีคนเข้าชมสินค้านี้แล้ว : 571 ครั้ง
 
 รายละเอียดของสินค้า
ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท คือ ผ้าไหมมัดหมี่ที่ผลิตในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เป็นผ้าไหมที่สร้างลวดลายและสีสันด้วยการค้นลำหมี่และมัดย้อมอย่างปราณีตตามกรรมวิธีที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาในชนบท โดยเส้นไหมพุ่งได้จากไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน หรือ พันธุ์ไทยปรับปรุง ที่ผลิตในจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น ซึ่งผ้าไหมมัดหมี่ชนบทยังมีลายต่าง ๆประกอบด้วย
- ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท : ลายนาคเชิงเทียน
- ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท : ลายข้าวหลามกลวง
- ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท : ลายดอกไม้
- ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท : ลายนาคเกี้ยว
- ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท : ลายขอนาคนารี
- ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท : ลายนาคใหญ่
- ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท : ลายดอกแก้ว
- ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท : ลายขอกำ
- ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท : ลายกุญแจดอกแก้ว
- ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท : ลายโคม 5 สาย กงเก้า
- ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท : ลายดอกพิกุล
- ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท : ลายพญานาคหรือลายนาคี (ต้องสั่งรอ 2-3 เดือน)
- ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท : ลายยายตำลึง
- ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท : ลายผกากรอง
- ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท : ลายกุญแจทอง
 ช่วงเวลาที่จำหน่าย
-
 สถานที่จำหน่ายสินค้า
1. นางประนอม ทองประศาสน์ เลขที่ 199 ม.11 ถ.จิตพัฒนา ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 โทร 089-5727663

2. นางสุภาณี ภูแล่นกี่ เลขที่ 46 ม.2 ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 โทร 081-7296025

3. นายสุระมนตรี ศรีสมบูรณ์ เลขที่ 291-292 ม.4 ถ.แจ้งสนิท ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 โทร 081-9865233

4. นายธีรวัฒน์ ทองประศาสน์ เลขที่ 344 ม.3 ถ.แจ้งสนิท ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 โทร 092-4143222

5. นางสาวจรัสศรี วรานุพร เลขที่ 162-163 ม.4 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 โทร 090-9790148 / 089-9447071 / 093-3604123

6. นางบุญสิน ราษฎร์เจริญ เลขที่ 13 ม.2 ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 โทร 087-9496413

7. นายธนกฤต คล้ายหงษ์ เลขที่ 16/1 ม.2 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 โทร 083-3612232

8. นายประชิด บุญศรี เลขที่ 22/1 ม.11 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 โทร 088-3185411

9. นายสงคราม งามยิ่ง เลขที่ 16/2 ม.2 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 โทร 093-3238730

10. นายพัฒนพงษ์ จำนงค์พิพัฒน์ เลขที่ 95 ม.1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 โทร 083-3474079
 ปริมาณการผลิตต่อรอบของการจำหน่าย
กำหนดไม่ได้/ไม่แน่นอน
 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- อื่นๆ (ไม่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย)
 วัตถุประสงค์ของการประกาศขายสินค้า
- จำหน่ายผลิตภัณฑ์
 Keyword
ผ้าไหมผ้าไหมมัดหมี่ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท
 ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อที่ใช้จดทะเบียน : ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท
เลขที่คำขอ/แจ้งจด : -
ชื่อเจ้าของสินค้า : จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ประกาศ : -
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ทะเบียน : สช 53100035
วันที่จดทะเบียน : 14/01/2552
เลขที่หนังสืออนุญาต : -
เมื่อวันที่ : -
 ความคิดเห็น
 

คะแนนรวม : (0.0 คะแนน จาก 5 คะแนน)

 
 สินค้าที่คุณอาจสนใจ ดูสินค้าทั้งหมด >>
 

จังหวัดขอนแก่น -


Address Icon : จังหวัดขอนแก่น

Telephone Icon : -

Fax Icon -

Facebook Icon -

Line Icon -

Website Icon -


Amount Contact Icon เข้าชมการติดต่อแล้ว ครั้ง

 ติดต่อผู้ขาย