Wish
List
0
Cart
Facebook Twitter Email

ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร

(0.0 คะแนน)

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา : สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

หมวดหมู่สินค้า : อาหารและเครื่องดื่ม

  วันที่ประกาศขาย : 10/10/2561 16:07:45

 
Stat Icon มีคนเข้าชมสินค้านี้แล้ว : 1350 ครั้ง
 
 รายละเอียดของสินค้า
ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร หมายถึง ข้าวเจ้าพันธุ์เหลืองปะทิว 123 เป็นข้าวจ้าวพื้นเมืองพันธุ์หนัก ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้เฉพาะฤดูนาปี คือเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ เก็บเกี่ยวระหว่างเดือน ธันวาคม – มกราคม ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร มีทั้งที่เป็นข้าวกล้อง และข้าวสาร คุณสมบัติของข้าวเหลืองปะทิว จะเป็นข้าวพื้นแข็ง เมื่อหุงสุกจะร่วน ไม่เกาะกันเป็นก้อน หุงขึ้นหม้อ หากนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เส้น จะได้เส้นที่เหนียว ไม่ยุ่ย หรือขาดง่าย
 ช่วงเวลาที่จำหน่าย
-
 สถานที่จำหน่ายสินค้า

เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
 ปริมาณการผลิตต่อรอบของการจำหน่าย
กำหนดไม่ได้/ไม่แน่นอน
 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 วัตถุประสงค์ของการประกาศขายสินค้า
- จำหน่ายผลิตภัณฑ์
 Keyword
ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร
 ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อที่ใช้จดทะเบียน : -
เลขที่คำขอ/แจ้งจด : -
ชื่อเจ้าของสินค้า : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
เลขที่ประกาศ : -
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ทะเบียน : สช 52100025
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่หนังสืออนุญาต : -
เมื่อวันที่ : -
 ความคิดเห็น
 

คะแนนรวม : (0.0 คะแนน จาก 5 คะแนน)

 
 สินค้าที่คุณอาจสนใจ ดูสินค้าทั้งหมด >>
 

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว -


Address Icon : เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

Telephone Icon : 02 - 5614970

Fax Icon -

Facebook Icon -

Line Icon -

Website Icon -


Amount Contact Icon เข้าชมการติดต่อแล้ว ครั้ง

 ติดต่อผู้ขาย