Wish
List
0
Cart
Facebook Twitter Email

แนวทางการรักษาโรคลมชัก สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและทีมสหสาขาวิชาชีพ (ปี 2555)

(0.0 คะแนน)

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์

หมวดหมู่สินค้า : อื่นๆโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  วันที่ประกาศขาย : 08/11/2561 21:58:06

 
Stat Icon มีคนเข้าชมสินค้านี้แล้ว : 21 ครั้ง
 
 รายละเอียดของสินค้า
โรคลมชักเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ก่อให้เกิดความทุพพลภาพซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิตของ
ผู้ป่วยทั้งยังเป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม เกิดความสูญเสียทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์และเศรษฐกิจของประเทศ
โรคลมชักบางชนิดสามารถรักษาหายได้หากได้รับการวินิจฉัยและการรักษาอย่างถูกต้อง แนวทางเวชปฏิบัตินี้เป็นเครื่องมือส่งเสริมคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมกับทรัพยากร
และเงื่อนไขของสังคม โดยหวังผลในการสร้างเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
 สถานที่จำหน่ายสินค้า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทรศัพท์ : 043-009700
 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- อื่นๆ (ไม่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย)
 วัตถุประสงค์ของการประกาศขายสินค้า
- การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
 Keyword
แนวทางการรักษาโรคลมชัก สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและทีมสหสาขาวิชาชีพ (ปี 2555)
 ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อที่ใช้จดทะเบียน : -
เลขคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ : -
วันที่ยื่นคำขอ : 08/11/2561
เลขสัญลักษณ์ : -
ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผู้สร้างสรรค์ : -
 ความคิดเห็น
 

คะแนนรวม : (0.0 คะแนน จาก 5 คะแนน)

 
 สินค้าที่คุณอาจสนใจ ดูสินค้าทั้งหมด >>
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Address Icon -

Telephone Icon : 043009700

Fax Icon -

Facebook Icon -

Line Icon -

Website Icon -


Amount Contact Icon เข้าชมการติดต่อแล้ว ครั้ง

 ติดต่อผู้ขาย