Wish
List
0
Cart
Facebook Twitter Email

แอปพลิเคชันการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานในภาวะหัวใจหยุดเต้น

(0.0 คะแนน)

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์

หมวดหมู่สินค้า : โปรแกรมคอมพิวเตอร์

  วันที่ประกาศขาย : 08/11/2561 12:46:11

 
Stat Icon มีคนเข้าชมสินค้านี้แล้ว : 24 ครั้ง
 
 รายละเอียดของสินค้า
แอปพลิเคชันการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานในภาวะหัวใจหยุดเต้นนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป โดยมีเนื้อหาครอบคลุมความหมาย สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบของการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น ตลอดจนขั้นตอนการช่วยเหลือและวิธีการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัติโนมัติ (AED)
 สถานที่จำหน่ายสินค้า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทรศัพท์ : 043-009700
 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- อุตสาหกรรมดิจิทัล
 วัตถุประสงค์ของการประกาศขายสินค้า
- การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
 Keyword
แอปพลิเคชันการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานในภาวะหัวใจหยุดเต้น
 ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อที่ใช้จดทะเบียน : -
เลขคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ : -
วันที่ยื่นคำขอ : 08/11/2561
เลขสัญลักษณ์ : -
ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผู้สร้างสรรค์ : -
 ความคิดเห็น
 

คะแนนรวม : (0.0 คะแนน จาก 5 คะแนน)

 
 สินค้าที่คุณอาจสนใจ ดูสินค้าทั้งหมด >>
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Address Icon -

Telephone Icon : 043009700

Fax Icon -

Facebook Icon -

Line Icon -

Website Icon -


Amount Contact Icon เข้าชมการติดต่อแล้ว ครั้ง

 ติดต่อผู้ขาย