Wish
List
0
Cart
Facebook Twitter Email

ผ้ารองจาน

(0.0 คะแนน)

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา : เครื่องหมายการค้า

หมวดหมู่เครื่องหมายการค้า : (22-25) เส้นใย เส้นด้าย เครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ

หมวดหมู่สินค้า : เสื้อผ้า/สิ่งทอ

ประเทศที่ให้การคุ้มครอง : ประเทศไทย

  วันที่ประกาศขาย : 23/08/2561 16:41:16

 
Stat Icon มีคนเข้าชมสินค้านี้แล้ว : 194 ครั้ง
 
 รายละเอียดของสินค้า
เมื่อปี พ.ศ.2530 นางแป้น ซ้อนเปียยุง ได้ทอผ้าพื้นเมือง เพื่อเป็นเครื่องนุ่งห่มภายในครัวเรือนของตนเอง โดยได้รับการฝึกสอนจากบรรพบุรุษ แต่ไม่เป็นที่พึงพอใจจึงได้ไปเรียนรู้การทอผ้าจากที่ต่าง ๆ แล้วนำมาปรับปรุงและพัฒนาฝีมือให้เป้นเอกลักษณ์ของบ้านนาป่าหนาด และเมื่อปี พ.ศ.2540 ได้รวมกลุ่มผู้สนใจทอผ้าพื้นเมือง จำนวน 20 คน สร้างที่ทำการกลุ่มและกี่ทอผ้า
 สถานที่จำหน่ายสินค้า
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาด 20/2 หมู่ 12 บ้านนาป่าหนาด ต.เขาแก้ว อ.เชียง
คาน จ.เลย 42110
 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- อื่นๆ (ไม่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย)
 วัตถุประสงค์ของการประกาศขายสินค้า
- จำหน่ายผลิตภัณฑ์
 Keyword
ผ้ารองจาน
 ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อที่ใช้จดทะเบียน : -
เลขที่คำขอ : -
วันที่ยื่นคำขอ : 23/08/2561
ทะเบียนเลขที่ : -
ชื่อเจ้าของสินค้า : โสภา คุ้มคำ
 ความคิดเห็น
 

คะแนนรวม : (0.0 คะแนน จาก 5 คะแนน)

 
 สินค้าที่คุณอาจสนใจ ดูสินค้าทั้งหมด >>
 

- -


Address Icon : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาด 20/2 หมู่ 12 บ้านนาป่าหนาด ต.เขาแก้ว อ.เชียง คาน จ.เลย 42110

Telephone Icon : 086-0361404

Fax Icon -

Facebook Icon : www.facebook.com/taidamweaving

Line Icon -

Website Icon -


Amount Contact Icon เข้าชมการติดต่อแล้ว ครั้ง

 ติดต่อผู้ขาย