Wish
List
0
Cart
Facebook Twitter Email

เครื่องหว่านข้าวโดยอัตโนมัติโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ

(0.0 คะแนน)

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร

หมวดหมู่สินค้า : เกษตรกรรมเครื่องกล/เครื่องจักร/อุตสาหกรรม

  วันที่ประกาศขาย : 10/07/2561 15:59:25

 
Stat Icon มีคนเข้าชมสินค้านี้แล้ว : 248 ครั้ง
 
 รายละเอียดของสินค้า
อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของของประเทศไทยมาอย่างยาวนานและมีผลิตผลทางการเกษตรมากมายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับ 1 ของไทย ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าควรมีการคิดค้นและพัฒนาเครื่องมือทางการเกษตรเพื่อช่วยเกษตรกรที่ทำนาให้สามารถปลูกข้าวได้อย่างประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเป็นที่มาของการประดิษฐ์ “เครื่องหว่านข้าวโดยอัตโนมัติโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ” ขึ้น ซึ่งสามารถช่วยลดระยะเวลาการทำงาน ประหยัดแรงงาน และสอดคล้องกับนโยบาย เกษตร 4.0 ที่สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์เครื่องหว่านข้าวโดยอัตโนมัติเพื่องานด้านอื่นๆ อาทิเช่น ใช้ดำเนินการหว่านเมล็ดพันธุ์เพื่อการปลูกป่าในพื้นที่มนุษย์เข้าถึงได้ยาก เป็นต้น
จุดเด่นของนวัตกรรม
จุดเด่นของนวัตกรรม “เครื่องหว่านข้าวโดยอัตโนมัติโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ” คือ สามารถทำงานได้เร็วกว่าใช้คนหว่านสามารถหว่านเมล็ดข้าวได้อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวน้อยกว่าวิธีหว่านแบบเดิม และใช้แรงงานคนเพียง 1 หรือ 2 คนในการหว่านข้าวในแต่ละครั้ง สามารถหว่านข้าวได้พร้อมกัน 2 แถว ซึ่งจะหว่านข้าวด้วยตัวโปรยเมล็ดข้าว 2 ตัวที่ทำงานแยกอิสระต่อกันและสามารถติดตั้งตัวโปรยเมล็ดข้าวเพิ่มได้อีก เพื่อให้ได้จำนวนแถวเพิ่มขึ้นได้ เครื่องหว่านข้าวโดยอัตโนมัติโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ เหมาะกับการเพาะปลูกพืชที่ต้องการความแม่นยำมากและมีราคาของผลผลิตสูง เช่น ข้าวไรซ์เบอรี่ เป็นต้น
ประสิทธิภาพการทำงานต่อ 1 ไร่
• เครื่องหว่านข้าวโดยอัตโนมัติสามารถหว่านข้าวได้พร้อมกัน 2 แถว ด้วยระยะห่างแถว 50 เซนติเมตร
• อากาศยานไร้คนขับสามารถบรรทุกเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ 6 กิโลกรัม
• สามารถบินเพื่อหว่านข้าวได้ 15 นาทีต่อเนื่อง (แบตเตอรี่ 1 ก้อน)
• พื้นที่ 1 ไร่ ใช้เวลาหว่านข้าวประมาณ 27 นาทีและใช้เมล็ดพันธุ์เพียง 5.5 กิโลกรัม
 สถานที่จำหน่ายสินค้า
สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
- อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม
 วัตถุประสงค์ของการประกาศขายสินค้า
- การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
- การร่วมลงทุน
 Keyword
โดรนหว่านเมล็ดเกษตรกรรม หุ่นยนต์
 ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อที่ใช้จดทะเบียน : เครื่องหว่านข้าวโดยอัตโนมัติโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ
เลขที่คำขอ/แจ้งจด : 1803001271
วันที่รับคำขอ : 04/06/2561
เลขที่ประกาศ : -
วันที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิ : -
วันที่ได้รับสิทธิ :
ชื่อเจ้าของสินค้า : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชื่อผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : -
 ความคิดเห็น
 

คะแนนรวม : (0.0 คะแนน จาก 5 คะแนน)

 
 สินค้าที่คุณอาจสนใจ ดูสินค้าทั้งหมด >>
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


Address Icon -

Telephone Icon : 044223000

Fax Icon -

Facebook Icon -

Line Icon -

Website Icon -


Amount Contact Icon เข้าชมการติดต่อแล้ว ครั้ง

 ติดต่อผู้ขาย