Wish
List
0
Cart
Facebook Twitter Email

กระดูกเทียมก้อนแข็งเนื้อพรุนผลิตจากเปลือกหอยเคลือบข้าว

(0.0 คะแนน)

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

ประเภทสิทธิบัตร : สิทธิบัตร

หมวดหมู่สินค้า : เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

  วันที่ประกาศขาย : 11/06/2561 11:47:21

 
Stat Icon มีคนเข้าชมสินค้านี้แล้ว : 164 ครั้ง
 
 รายละเอียดของสินค้า
ใช้เปลือกหอยแครง เป็นวัตถุดิบตั้งต้น แปรรูปให้เป็นกระดูกเทียม(HA) ก้อนแข็งเนื้อพรุน เคลือบชิ้นงานด้วยข้าว กระดูกเทียมจากเปลือกหอยแครง สามารถชักนำให้เซลล์ตัวอ่อนกระดูกเกิดใหม่ งอกงามข้ามผ่านช่องว่างจนสามารถสร้างกระดูกใหม่ที่มีชีวิตจนเติมเต็มทั่วพื้นที่ ข้าวช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้เซลล์ตัวอ่อนกระดูกได้เจริญงอกงาม อย่างแข็งแรงและรวดเร็วกว่าปกติ

 สถานที่จำหน่ายสินค้า
บริษัท บุณยนิตย์วัสดุแพทย์ จำกัด
19/44 ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร .053214-920,0818818013
E – mail : punyanitya.s@gmail.com
www.punyanityamedical.com
 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
 วัตถุประสงค์ของการประกาศขายสินค้า
- จำหน่ายผลิตภัณฑ์
- การร่วมลงทุน
 Keyword
กระดูกหอยเปลือกหอยแครง
 ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อที่ใช้จดทะเบียน : วัสดุทดแทนกระดูกที่ทำมาจากวัสดุผสมระหว่างแป้งข้าวเจ้ากับผงไฮดรอกซีอะพาไทต์จากเปลือกหอยแครง
เลขที่คำขอ/แจ้งจด : 1601001850
วันที่รับคำขอ : 31/03/2559
เลขที่ประกาศ : -
วันที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิ : -
วันที่ได้รับสิทธิ :
ชื่อเจ้าของสินค้า : สิทธิพร บุณยนิตย์
ชื่อผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : สิทธิพร บุณยนิตย์
 ความคิดเห็น
 

คะแนนรวม : (0.0 คะแนน จาก 5 คะแนน)

 
 สินค้าที่คุณอาจสนใจ ดูสินค้าทั้งหมด >>