Wish
List
0
Cart
Facebook Twitter Email

กรรมวิธีการเตรียมองค์ประกอบสารสกัดเปลือกผลกาแฟสำหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง

(0.0 คะแนน)

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร

หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ/สปา/สมุนไพร

  วันที่ประกาศขาย : 27/08/2562 11:27:56

 
Stat Icon มีคนเข้าชมสินค้านี้แล้ว : 344 ครั้ง
 
 รายละเอียดของสินค้า
เนื่องจากแสงแดดในปัจจุบันมีควาแรงมากขึ้น การป้องกันอันตรายจากแสดงแดดจึงเป็นสิ่งสำคัญ การทาผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดเป็นวิธีหนึ่งที่นิยม ในผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดมีสารกันแดดสังเคราะห์ที่ทำหน้าที่สะท้อนหรือดูดกลืนรังสียูวี จึงสามารถลดปริมาณรังสียูวีที่มาสัมผัสผิวได้ จากการศึกษาหาข้อมูลและการทดสอบพบว่าสารสกัดเปลือกผลกาแฟและเมล็ดที่ยังไม่สุกจะมีคุณสมบัติดูดกลืนรังสียูวี จึงนำมาพัฒนาเป็นสารกันแดดพร้อมใช้ในเครื่องสำอางป้องกันแดดสำหรับช่วยเพิ่มค่าการป้องกันแสงแดด (SPF, UVA-PF) หรือทดแทนสารสังเคราะห์ใช้ในปัจจุบัน
 สถานที่จำหน่ายสินค้า
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
- อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
 วัตถุประสงค์ของการประกาศขายสินค้า
- การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
 Keyword
กรรมวิธีกรรมวิธีการเตรียมองค์ประกอบสารสกัดเปลือกผลกาแฟสำหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอางสารสกัดเปลือกผลกาแฟผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมฟล
 ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อที่ใช้จดทะเบียน : กรรมวิธีการเตรียมองค์ประกอบสารสกัดเปลือกผลกาแฟสำหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง
เลขที่คำขอ/แจ้งจด : 1503000610
วันที่รับคำขอ : 27/04/2558
เลขที่ประกาศ : 11418
วันที่ประกาศ : 22/04/2559
เลขที่สิทธิ : 11418
วันที่ได้รับสิทธิ : 10/04/2558
ชื่อเจ้าของสินค้า : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชื่อผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผศ.ดร.นิสากร แซ่วัน ผศ.ดร.อำภา จิมไธสง นางสาวอนงค์นุช ต๊ะคำ
 ความคิดเห็น
 

คะแนนรวม : (0.0 คะแนน จาก 5 คะแนน)

 
 สินค้าที่คุณอาจสนใจ ดูสินค้าทั้งหมด >>
 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


Address Icon : สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Telephone Icon : 053-917014

Fax Icon -

Facebook Icon -

Line Icon -

Website Icon : watcharapong.mfii@mfu.ac.th


Amount Contact Icon เข้าชมการติดต่อแล้ว ครั้ง

 ติดต่อผู้ขาย