Wish
List
0
Cart
Facebook Twitter Email

นาโนคอมโพสิตชีวภาพของอนุพันธ์ไคโตซานและอนุพันธ์เซลลูโลสจากเปลือกสับปะรด

(0.0 คะแนน)

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

ประเภทสิทธิบัตร : สิทธิบัตร

หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ/สปา/สมุนไพร

  วันที่ประกาศขาย : 07/08/2562 14:12:20

 
Stat Icon มีคนเข้าชมสินค้านี้แล้ว : 409 ครั้ง
 
 รายละเอียดของสินค้า
• นาโนคอมโพสิตของเซลลูโลสชนิดคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกสับปะรด สามารถเตรียมได้จากการนำอนุพันธ์ไคโตซาน อนุพันธ์เซลลูโลสชนิดคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
• ใช้เป็นตัวนำส่งสารสำคัญในเครื่องสำอางและยาที่มีความปลอดภัยต่อการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
• ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกันแดด
 สถานที่จำหน่ายสินค้า
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 วัตถุประสงค์ของการประกาศขายสินค้า
- การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
 Keyword
นาโนคอมโพสิตชีวภาพเปลือกสับปะรดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมฟล
 ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อที่ใช้จดทะเบียน : นาโนคอมโพสิตชีวภาพของอนุพันธ์ไคโตซานและอนุพันธ์เซลลูโลสจากเปลือกสับปะรด
เลขที่คำขอ/แจ้งจด : 1503000659
วันที่รับคำขอ : 06/05/2558
เลขที่ประกาศ : 11980
วันที่ประกาศ : 16/09/2559
เลขที่สิทธิ : 11980
วันที่ได้รับสิทธิ : 24/04/2558
ชื่อเจ้าของสินค้า : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชื่อผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : อาจารย์ ดร.อำภา จิมไธสง, อาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน, นางสาวลักษณี วงค์คม
 ความคิดเห็น
 

คะแนนรวม : (0.0 คะแนน จาก 5 คะแนน)

 
 สินค้าที่คุณอาจสนใจ ดูสินค้าทั้งหมด >>
 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


Address Icon : สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Telephone Icon : 053-917014

Fax Icon -

Facebook Icon -

Line Icon -

Website Icon : watcharapong.mfii@mfu.ac.th


Amount Contact Icon เข้าชมการติดต่อแล้ว ครั้ง

 ติดต่อผู้ขาย