Wish
List
0
Cart
Facebook Twitter Email

สูตรอาหารสำหรับปลากินพืช

(0.0 คะแนน)

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

ประเภทสิทธิบัตร : สิทธิบัตร

หมวดหมู่สินค้า : เกษตรกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยง

  วันที่ประกาศขาย : 17/06/2562 09:48:21

 
Stat Icon มีคนเข้าชมสินค้านี้แล้ว : 315 ครั้ง
 
 รายละเอียดของสินค้า
การประดิษฐ์ “สูตรอาหารสำหรับปลากินพืช” เป็นการประดิษฐ์สูตรอาหารสำหรับปลากินพืชซึ่งใช้ถั่วลิสงทดแทนปลาป่น โดยเป็นสูตรอาหารที่ใช้ถั่วลิสงทดแทนปลาป่น 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากถั่วลิสงหาซื้อได้ง่าย และ ราคาถูกกว่าปลาป่นมาก ทำให้มีต้นทุนอาหารในการเลี้ยงปลากินพืชลดลง สูตรอาหารที่ผลิตได้มีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับสูตรที่ใช้ปลาป่น 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้การเจริญของปลากินพืชไม่แตกต่างกัน
 สถานที่จำหน่ายสินค้า
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 053-875635
 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 วัตถุประสงค์ของการประกาศขายสินค้า
- การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
 Keyword
สูตรอาหารปลากินพืช
 ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อที่ใช้จดทะเบียน : สูตรอาหารสำหรับปลากินพืช
เลขที่คำขอ/แจ้งจด : 1603001304
วันที่รับคำขอ : 25/07/2559
เลขที่ประกาศ : 12890
วันที่ประกาศ : 21/07/2560
เลขที่สิทธิ : 12890
วันที่ได้รับสิทธิ : 21/07/2560
ชื่อเจ้าของสินค้า : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ดร.สุดาพร ตงศิริ
 ความคิดเห็น
 

คะแนนรวม : (0.0 คะแนน จาก 5 คะแนน)

 
 สินค้าที่คุณอาจสนใจ ดูสินค้าทั้งหมด >>
 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้


Address Icon -

Telephone Icon : 053873000

Fax Icon -

Facebook Icon -

Line Icon -

Website Icon -


Amount Contact Icon เข้าชมการติดต่อแล้ว ครั้ง

 ติดต่อผู้ขาย