Wish
List
0
Cart
Facebook Twitter Email

วัสดุเลียนแบบเซรามิกจากส่วนผสมของดินผสมน้ำยางสำหรับการขึ้นรูปด้วยการกดปาด

(0.0 คะแนน)

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

ประเภทสิทธิบัตร : สิทธิบัตร

หมวดหมู่สินค้า : เครื่องกล/เครื่องจักร/อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิค

  วันที่ประกาศขาย : 17/06/2562 09:48:36

 
Stat Icon มีคนเข้าชมสินค้านี้แล้ว : 30 ครั้ง
 
 รายละเอียดของสินค้า
การประดิษฐ์นี้เป็นการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับสูตรสัดส่วนผสมและแนวทางการขึ้นรูปส่วนผสมนั้นเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หรือวัสดุเลียนแบบเซรามิก ผลิตภัณฑ์เมื่อแห้งสามารถนำไปอบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นโดยใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ ระหว่าง 100 - 200 องศาเซลเซียส และใช้เวลาอบตั้งแต่ 12 – 48 ชั่วโมง ซึ่งเป็นทางเลือกเพื่อลดพลังงานความร้อนระหว่างกระบวนการผลิต ความแข็งแรงด้านความทนแรงอัด (Compressive strength) ประมาณ 22 – 23 เมกะปาสคาล ความทนแรงดัด (Flexural strength) ประมาณ 12 – 27 เมกะปาสคาล ขึ้นอยู่กับสูตรสัดส่วนผสม อุณหภูมิอบและระยะเวลาอบ
 สถานที่จำหน่ายสินค้า
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 053-875635
 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- อื่นๆ (ไม่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย)
 วัตถุประสงค์ของการประกาศขายสินค้า
- การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
 Keyword
วัสดุเลียนแบบเซรามิก
 ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อที่ใช้จดทะเบียน : วัสดุเลียนแบบเซรามิกจากส่วนผสมของดินผสมน้ำยางสำหรับการขึ้นรูปด้วยการกดปาด
เลขที่คำขอ/แจ้งจด : 1703001521
วันที่รับคำขอ : 06/07/2560
เลขที่ประกาศ : -
วันที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิ : -
วันที่ได้รับสิทธิ :
ชื่อเจ้าของสินค้า : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : อาจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม
 ความคิดเห็น
 

คะแนนรวม : (0.0 คะแนน จาก 5 คะแนน)

 
 สินค้าที่คุณอาจสนใจ ดูสินค้าทั้งหมด >>
 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้


Address Icon -

Telephone Icon : 053873000

Fax Icon -

Facebook Icon -

Line Icon -

Website Icon -


Amount Contact Icon เข้าชมการติดต่อแล้ว ครั้ง

 ติดต่อผู้ขาย