Wish
List
0
Cart
Facebook Twitter Email

สูตรและกรรมวิธีการผลิตนํ้าส้มสายชู จากข้าวหอมมะลิ 105 ที่มีกลิ่นสาบ

(0.0 คะแนน)

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

ประเภทสิทธิบัตร : สิทธิบัตร

หมวดหมู่สินค้า : อาหารและเครื่องดื่มเกษตรกรรม

  วันที่ประกาศขาย : 12/11/2561 14:26:01

 
Stat Icon มีคนเข้าชมสินค้านี้แล้ว : 302 ครั้ง
 
 รายละเอียดของสินค้า
สูตรและกรรมวิธีการผลิตนํ้าส้มสายชูหมักจากข้าวหอมมะลิ 105 ที่มีกลิ่นสาบ ประกอบด้วย ข้าวสุกพันธุ์หอมมะลิ 105 ที่มีกลิ่นสาบ โคจิเชื้อรา Amylomyces rouxii หัวเชื้อยีสต์ S.cerevisiae นํ้ามะพร้าวแก่ หัวเชื้อแบคทีเรีย A.aceti โพแตสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ (Potassium
metabisulphite) เพื่อพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตนํ้าส้มสายชูหมักจากข้าวสารขัดขาวพันธุ์ หอมมะลิ 105 ที่มีกลิ่นสาบ เพื่อให้ได้นํ้าส้มสายชูหมักที่มีเปอร์เซ็นต์กรดอะซิติกในปริมาณที่สูงกว่า กรรมวิธีการผลิตจากสูตรปกติ และลดกลิ่นสาบที่มีในข้าว
 สถานที่จำหน่ายสินค้า
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
 วัตถุประสงค์ของการประกาศขายสินค้า
- การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
 Keyword
สูตรและกรรมวิธีการผลิตนํ้าส้มสายชู จากข้าวหอมมะลิ 105 ที่มีกลิ่นสาบ
 ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อที่ใช้จดทะเบียน : -
เลขที่คำขอ/แจ้งจด : -
วันที่รับคำขอ : 08/11/2561
เลขที่ประกาศ : -
วันที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิ : -
วันที่ได้รับสิทธิ :
ชื่อเจ้าของสินค้า : สํานักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ชื่อผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : -
 ความคิดเห็น
 

คะแนนรวม : (0.0 คะแนน จาก 5 คะแนน)

 
 สินค้าที่คุณอาจสนใจ ดูสินค้าทั้งหมด >>
 

- -


Address Icon -

Telephone Icon : 0-25797435

Fax Icon -

Facebook Icon -

Line Icon -

Website Icon -


Amount Contact Icon เข้าชมการติดต่อแล้ว ครั้ง

 ติดต่อผู้ขาย