Wish
List
0
Cart
Facebook Twitter Email

เครื่องหยอดนํ้าตาลแว่น

(0.0 คะแนน)

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

ประเภทสิทธิบัตร : สิทธิบัตร

หมวดหมู่สินค้า : เกษตรกรรมเครื่องกล/เครื่องจักร/อุตสาหกรรม

  วันที่ประกาศขาย : 10/11/2561 15:12:53

 
Stat Icon มีคนเข้าชมสินค้านี้แล้ว : 208 ครั้ง
 
 รายละเอียดของสินค้า
เครื่องหยอดนํ้าตาลแว่นที่มีลักษณะของตัวโครงเครื่องกะทัดรัด เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ภายในตัวโครงติดตั้งอุปกรณ์การหยอดนํ้าตาลแว่น ประกอบด้วย ถังพักชุดหยอดนํ้าตาลแว่นเหลว และชุดสายพานลำเลียง โดยสามารถหยอดนํ้าตาลแว่นได้เป็นปริมาณมากตาม
ความต้องการ และมีความสะดวกรวดเร็ว
 สถานที่จำหน่ายสินค้า
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- อื่นๆ (ไม่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย)
 วัตถุประสงค์ของการประกาศขายสินค้า
- การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
 Keyword
เครื่องหยอดนํ้าตาลแว่น
 ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อที่ใช้จดทะเบียน : -
เลขที่คำขอ/แจ้งจด : -
วันที่รับคำขอ : 08/11/2561
เลขที่ประกาศ : -
วันที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิ : -
วันที่ได้รับสิทธิ :
ชื่อเจ้าของสินค้า : สํานักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ชื่อผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : -
 ความคิดเห็น
 

คะแนนรวม : (0.0 คะแนน จาก 5 คะแนน)

 
 สินค้าที่คุณอาจสนใจ ดูสินค้าทั้งหมด >>
 

- -


Address Icon -

Telephone Icon : 0-25797435

Fax Icon -

Facebook Icon -

Line Icon -

Website Icon -


Amount Contact Icon เข้าชมการติดต่อแล้ว ครั้ง

 ติดต่อผู้ขาย