Wish
List
0
Cart
Facebook Twitter Email

กรรมวิธีในการผลิตผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารจาก วัสดุคอมโพสิตชีวภาพปาล์มนํ้ามันกับเมลามีน

(0.0 คะแนน)

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

ประเภทสิทธิบัตร : สิทธิบัตร

หมวดหมู่สินค้า : ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน

  วันที่ประกาศขาย : 10/11/2561 15:09:50

 
Stat Icon มีคนเข้าชมสินค้านี้แล้ว : 135 ครั้ง
 
 รายละเอียดของสินค้า
ผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ผลิตจากวัสดุคอมโพสิตชีวภาพปาล์มนํ้ามันกับเมลามีน โดยเป็นการนำวัสดุจากปาล์มทั้งในส่วนของทะลายปาล์ม เปลือกเนื้อในปาล์มหรือกะลาปาล์ม มาผ่านขั้นตอนเพื่อลดความชื้น แล้วนำไปเข้าสู่กระบวนการจัดเตรียมวัสดุ เพื่อนำไป
ผสมกับผง เมลามีนให้เข้ากัน ทำให้เกิดวัสดุใหม่ คือ วัสดุคอมโพสิตชีวภาพปาล์มนํ้ามันกับเมลามีน ถือเป็นการนำทะลายปาล์มเปล่ามาใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่า และเป็นการเพิ่มมูลค่าทะลายปาล์มเปล่า
ที่ใช้เป็นชุดผลิตภัณฑ์ภาชนะหรือเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
 สถานที่จำหน่ายสินค้า
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- อื่นๆ (ไม่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย)
 วัตถุประสงค์ของการประกาศขายสินค้า
- การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
 Keyword
กรรมวิธีในการผลิตผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารจาก วัสดุคอมโพสิตชีวภาพปาล์มนํ้ามันกับเมลามีน
 ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อที่ใช้จดทะเบียน : -
เลขที่คำขอ/แจ้งจด : -
วันที่รับคำขอ : 08/11/2561
เลขที่ประกาศ : -
วันที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิ : -
วันที่ได้รับสิทธิ :
ชื่อเจ้าของสินค้า : สํานักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ชื่อผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : -
 ความคิดเห็น
 

คะแนนรวม : (0.0 คะแนน จาก 5 คะแนน)

 
 สินค้าที่คุณอาจสนใจ ดูสินค้าทั้งหมด >>
 

- -


Address Icon -

Telephone Icon : 0-25797435

Fax Icon -

Facebook Icon -

Line Icon -

Website Icon -


Amount Contact Icon เข้าชมการติดต่อแล้ว ครั้ง

 ติดต่อผู้ขาย