Wish
List
0
Cart
Facebook Twitter Email

พื้นกำเนิดพลังงานจากเพียโซอิเล็กทริค

(0.0 คะแนน)

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

ประเภทสิทธิบัตร : สิทธิบัตร

หมวดหมู่สินค้า : เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์

  วันที่ประกาศขาย : 13/03/2562 10:02:06

 
Stat Icon มีคนเข้าชมสินค้านี้แล้ว : 328 ครั้ง
 
 รายละเอียดของสินค้า
อุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานเพียโซอิเล็กทริคในการประดิษฐ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่มีการออกแบบการทำงานให้สามารถเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้าให้ได้มากที่สุดโดยออกแบบให้แผ่นเหยียบมีแท่งแม่เหล็กเคลื่อนที่ลงมาดูดแผ่นเพียโซให้มีลักษณะโค้งขึ้น
เมื่อแม่เหล็กเคลื่อนที่ขึ้นจะปล่อยให้แผ่นเพียโซดีดกลับไปมา โดยมีลักษณะการดีดคล้ายสปริง การสะสมพลังงานจะเกิดจากมวล
ที่ยึดอยู่ที่ปลายเพียโซ เป็นการสะสมพลังงานในรูปแบบของพลังงานจลในก้อนมวลนั้นก่อนจะถ่ายเทพลังงานไปสู่แผ่นเพียโซ
ด้วยการดีดขึ้นลงกลับไปมา วิธีนี้จะทำให้แผ่นเพียโซเกิดการดีดไปมานานขึ้น และผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้น โดยที่ไม่มีเรื่องความเร็วหรือความแรงของการเหยียบพื้นเข้ามาเกี่ยวข้อง
อุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานเพียโซอิเล็กทริคนี้สามารถนำไปติดตั้งหรือปูแทนพื้นกระเบื้องจะสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับหลอดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านที่ใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำได้แม้พลังงานไฟฟ้าที่ได้จะมีปริมาณน้อย แต่หากนำไปใช้ในพื้นที่สาธารณะที่มีคนพลุกพล่าน ติดตั้งขยายพื้นที่ให้กว้างจะยิ่งเพิ่มพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น เทคโนโลยีนี้จึงเป็นการเปลี่ยนพลังงาน
ที่สูญเสียไปให้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
 สถานที่จำหน่ายสินค้า
สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10520
 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 วัตถุประสงค์ของการประกาศขายสินค้า
- การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
 Keyword
เพียโซอิเล็กทริคพลังงาน
 ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อที่ใช้จดทะเบียน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่คำขอ/แจ้งจด : 1201006021
วันที่รับคำขอ : 20/11/2555
เลขที่ประกาศ : 128542
วันที่ประกาศ : 16/10/2556
เลขที่สิทธิ : -
วันที่ได้รับสิทธิ :
ชื่อเจ้าของสินค้า : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายดอน อิศรากร, นายสองเมือง นันทขว้าง, นายโกมล บัญญัติเลิศถาวร, นายกฤษฎา ประภานุกิต, นางสาววีณา จงเจริญกมล
 ความคิดเห็น
 

คะแนนรวม : (0.0 คะแนน จาก 5 คะแนน)

 
 สินค้าที่คุณอาจสนใจ ดูสินค้าทั้งหมด >>
 

มินตรา ใจดี


Address Icon : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10520

Telephone Icon : 023298212 17

Fax Icon -

Facebook Icon : https://www.facebook.com/KRIS.KMITL/

Line Icon -

Website Icon -


Amount Contact Icon เข้าชมการติดต่อแล้ว ครั้ง

 ติดต่อผู้ขาย