รายละเอียดผู้เสนอ

 • เสนอโดย :
 • กรมการข้าว (นายนพรัตน์ ม่วงประเสริฐ : ตัวแทน)
 • ที่อยู่ :
 • 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว อำเภอเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • โทรศัพท์ :
 • 02 9406108, 02 5793894
 • โทรสาร :
 • 02 9416109, 02 5813624
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
 • อีเมล์ :
 • sura_pongp@hotmail.com
 • โพสเมื่อ :

ผลิตภัณฑ์ที่เสนอ

จำนวนสินค้าที่พบ 3 รายการ
« ก่อนหน้า 1 ต่อไป »