Wish
List
0
Cart
บริษัทของแท้ จำกัด
BonusPAD คือ ผู้ช่วยผู้ประกอบการธุรกิจไทย ตั้งแต่ขนาดเล็ก SME จนถึง องค์กรขนาดใหญ่ ระบบเราเป็นผู้ให้การสนับสนุนการตลาด ช่วยสร้างยอดขาย จากการเพิ่มลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเก่า และป้องกันการเสียหายจากสินค้าปลอม ประกอบด้วยระบบดังนี้
* ระบบเก็บฐานข้อมูลลูกค้า
* ระบบป้องกันสินค้าปลอม
* ระบบสำรวจพฤติกรรมลูกค้า
* ระบบประกัน
* ระบบการกุศล
* ระบบส่งเสริมการตลาด
* และเราได้จัดเตรียมรางวัลต่างๆ เช่น IPhoneX, เพคเกจท่องเที่ยว และอื่นๆอีกมากมาย
ประเภท : นิติบุคคล
ระดับ : ผู้ขาย
100%
Response Rate
 รายการสินค้า
สินค้าที่พบทั้งหมด จัดเรียงตาม   |  แสดงผลแบบ