Wish
List
0
Cart
Facebook Twitter Email

องค์ประกอบนาโนอิมัลชั่นแบบโปร่งใสด้วยเทคโนโล การกักเก็บน้ำมันหอมระเหยที่มีประสิทธิภาพการไล่ยุง

(0.0 คะแนน)

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา : ผลงานนวัตกรรม

หมวดหมู่สินค้า : ผลิตภัณฑ์เคมี

  วันที่ประกาศขาย : 09/01/2561 18:23:20

 
Stat Icon มีคนเข้าชมสินค้านี้แล้ว : 33 ครั้ง
 
 ที่มาของผลงานนวัตกรรม
ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันยุง ซึ่งส่วนมากจะเป็นในกลุ่มของสารเคมีและสารสังเคราะห์ โดยสารเหล่านั้น มีฤทธิ์ในการไล่ยุงที่ด แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อด้อยในเรื่องของผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภค ดังนั้น สารธรรมชาติจึงเป็นอีกทางเลือกที่เข้ามามีบทบาทกับผลิตภัณฑ์ และได้มีการพัฒนาการป้องกันการระเหยและ คุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยหรือที่เรียกว่าเทคโนโลยีการกักเก็บ้ำ (Encapsulation technology)

ที่ผานมีการแก้ปัญหาเรื่องความใสของนาโนอิมัลชั่นโดยปรับที่กระบวนการและลำดับขั้นของการเตรียม อีกทั้ง ในเรื่องขององค์ประกอบ เช่น การเตรียมอิมัลชั่นรูปแบบใสด้วยการควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้เกิดการกลับวัฏภาคของ ระบบ (Phase inversion) ซึ่งในระบบนี้จะต้องมีการใช้อุณภูมิที่คอนข้างสูง ถือเป็นข้อจำกัดหนึ่งสำหรับการเตรียม อิมัลชั่นที่มองค์ประกอบของสารที่ไวต่อความร้อนซึ่งอาจจะสูญเสียคุณสมบัติบางอย่างได้ ทั้งต้องใช้ระยะเวลา ในการเตรียมนาน อิมัลชั่นที่ได้มีความคงตัวต่ำนอกจากนั้นกระบวนการเตรียมด้วยการกลับวัฏภาคนั้นจะทำให้ ได้อิมัลชั่นที่มขนาดของอนุภาคที่คอนข้างใหญ่ในระดับไมโครเมตร ถ้าต้องการปรับลดขนาดอนุภาคให้
 จุดเด่นของผลงานนวัตกรรม
- ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่เป็นองค์ประกอบจากสารสกัดธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ (DEET Free)
- มีฤทธิ์ไล่ยุงยาวนาน ผ่านตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- มีสารที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวหนัง ช่วยปกป้องและดูแลผิวหนังได้อย่างอ่อนโยน
- ลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบใส จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ โดยไม่ก่อให้เกิดคราบขาว
- สามารถขยายและเพิ่มขนาดการผลิตในระดับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง
 ความร่วมมือที่แสวงหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
 รายละเอียดของสินค้า
สเปรย์นาโนอิมัลชั่นสมุนไพรไล่ยุง เป็นผลงานวิจัยที่พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่ยุงจากสารสกัดธรรมชาติภาย การเตรียมในรูปแบบของนาโนอิมัลชั่นด้วยเทคโนโลยีพื้นฐาน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมีฤทธิ์ไล รูปแบบนาโนอิมัลชั่นแบบใส มีอนุภาคอิมัลชั่นในระดับนาโนเมตรที่สามารถกักเก็บน้ำมันสารออกฤทธิ์ นานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยปกป้องคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที ดี มีประสิทธิภาพไล่ยุง อย่างน้อย 3.5-4.5 ชั่วโมง
 สถานที่จำหน่ายสินค้า
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญาสำนักงานจัดการสิทธิ์เทคโนโลยี (TLO) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช.
 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- เคมีชีวภาพและเทคโนโลยีอาหาร
 วัตถุประสงค์ของการประกาศขายสินค้า
- การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
 Keyword
ไล่ยุงยุง
 ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อที่ใช้จดทะเบียน : -
เลขที่คำขอ/แจ้งจด : 1501000290
วันที่รับคำขอ : 22/01/2558
เลขที่ประกาศ : -
วันที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิ : -
วันที่ได้รับสิทธิ : -
ชื่อเจ้าของสินค้า : สำนักงานจัดการสิทธิ์เทคโนโลยี (TLO) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช.
ชื่อผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวสุวิมล สุรัสโม
 ความคิดเห็น
 

คะแนนรวม : (0.0 คะแนน จาก 5 คะแนน)

 
 สินค้าที่คุณอาจสนใจ ดูสินค้าทั้งหมด >>