Wish
List
0
Cart
Facebook Twitter Email

ปากคีบตัดกระดูกแบบที่ขจัดเศษกระดูกด้วยตัวเอง

(0.0 คะแนน)

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

ประเภทสิทธิบัตร : สิทธิบัตร

หมวดหมู่สินค้า : เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

  วันที่ประกาศขาย : 09/01/2561 18:27:07

 
Stat Icon มีคนเข้าชมสินค้านี้แล้ว : 24 ครั้ง
 
 รายละเอียดของสินค้า
ปากคีบตัดกระดูกแบบที่ขจัดเศษกระดูกด้วยตัวเอง โดยใช้แกนเหล็กขจัดกระดูกฝังอยู่ตรง ส่วนกลางของเหล็กแท่งล่างของปากคีบตัดกระดูก และสามารถขจัดเศษกระดูกได้โดยการโยกคัน โยกไปด้านหลัง นอกจากนี้บริเวณส่วนปากของปากคีบตัดกระดูก จะมีร่องไว้เก็บกระดูกก่อนที่จะ ขจัดออก
 สถานที่จำหน่ายสินค้า
มหาวิทยาลัยสงขวานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- การแพทย์ครบวงจร
 วัตถุประสงค์ของการประกาศขายสินค้า
- การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
 เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
 Keyword
กระดูก
 ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อที่ใช้จดทะเบียน : ปากคีบตัดกระดูกแบบที่ขจัดเศษกระดูกด้วยตัวเอง
เลขที่คำขอ/แจ้งจด : 0401002408
วันที่รับคำขอ : 25/06/2547
เลขที่ประกาศ : 81403
วันที่ประกาศ : 23/11/2549
เลขที่สิทธิ : 47258
วันที่ได้รับสิทธิ : 30/11/2558
ชื่อเจ้าของสินค้า : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายชัยวัฒน์ ไกรวัฒนพงศ์
 ความคิดเห็น
 

คะแนนรวม : (0.0 คะแนน จาก 5 คะแนน)

 
 สินค้าที่คุณอาจสนใจ ดูสินค้าทั้งหมด >>