Wish
List
0
Cart
 ลงพื้นที่ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
 12/09/2560  เข้าชม 1126 ครั้ง

          เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และนางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงพื้นที่เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในความสำคัญของ GI และรับคำขอ GI ในสินค้าส้มบางมด และลิ้นจี่บางขุนเทียน ณ แขวงจอมทอง ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และสร้างความมั่นคงของอาชีพ และรายได้ให้แก่ชุมชน

 รูปภาพแกลอรี่