Wish
List
0
Cart
 กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่ส่งเสริมสินค้า GI พร้อมพัฒนาแหล่งผลิตเป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร
 12/09/2560  เข้าชม 1106 ครั้ง

เมื่อวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2560 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วยผู้บริหารกรมฯ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาและเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ (GI)         ณ แหล่งผลิตในจังหวัดสกลนคร อาทิ สินค้าเนื้อโคขุนโพนยางคำ โดยเยี่ยมชมกระบวนการเลี้ยง การควบคุม และตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อคงคุณภาพเนื้อโคขุนให้ได้มาตรฐาน สินค้าผ้าครามธรรมชาติสกลนคร จากวิสาหกิจชุมชนผ้าย้อมครามกุดแฮด ที่มีขั้นตอนการผลิตตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้ได้สีฟ้าอ่อนถึงน้ำเงินเข้ม เป็นมันวาว สีไม่ตก และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว โดยกรมฯได้ส่งเสริมสินค้า GI จังหวัดสกลนคร ให้เป็นที่รู้จัก สนับสนุนให้มีการจัดทำระบบควบคุมมาตรฐาน และเตรียมผลักดันแหล่งผลิตสินค้าเหล่านี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง ซึ่งนอกจากสินค้าดังกล่าวข้างต้นแล้วจังหวัดสกลนครยังมีสินค้า GI อีกหลายรายการที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ประกอบด้วย ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี หมากเม่าสกลนคร และน้ำหมากเม่าสกลนคร โดยในปี 2559 สินค้า GI เหล่านี้ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน มูลค่ารวมกว่า 908 ล้านบาท